(english version below)
Milí přátelé,

rádi bychom vás pozvali na Dummy trial víkend, který 6. – 7. 7. 2019 pořádá KCHLS v nádherných terénech kousek od Palačova. Soutěžit se bude oba dny ve dvou třídách, a to Novice (dopoledne) a Open (odpoledne). Maximální počet psů v každé třídě je 14.

Program obou dnů bude následující:

8:00-8:30 – Sraz účastníků a registrace DT Novice na chatě Svinec
8:30 – Odjezd do honitby
9:00 – Začátek DT Novice
12:00-12:30 – Sraz účastníků a registrace DT Open na chatě Svinec
12:30 – Odjezd do honitby
13:00 – Začátek DT Open
cca 16-17:00 – Vyhlášení výsledků na chatě Svinec

Propozice: Propozice DT Palačov
Přihláška: níže
Uzávěrka přihlášek: 23. června 2019
Startovné: 900,- Kč pro členy KCHLS / 1200,- Kč pro nečleny KCHLS
Rozhodčí: Peter Yandó (HU), Martin Incédi (CZ)

Ubytování: zajišťuje si každý sám – máme zamluvenou celou Chatu Svinec, odkažte se na „retriever – Incédi“

Pokud se chcete na cokoliv zeptat, pošlete e-mail na martin.incedi@gmail.com nebo zprávu Martinovi Incédimu na FB.

Těšíme se na všechny! 🙂

Martin & Táňa

———————————————————————————
Dear friends,

let us invite you to Dummy trial weekend, which is organized by KCHLS at wonderful grounds close to our place in Palacov on July 6-7, 2019. There will be two classes each day, always Novice in the morning and Open in the afternoon. Maximum number of competing dogs in each class is 14.

Programme of both days is as follows:

8:00-8:30 – DT Novice competitors meeting and registration at Chata Svinec
8:30 – Leaving to the grounds
9:00 – Beginning of DT Novice
12:00-12:30 – DT Open competitors meeting and registration at Chata Svinec
12:30 – Leaving to the grounds
13:00 – Beginning of DT Open
cca 16-17:00 – Prizegiving of both trials at Chata Svinec

Instructions: Instructions to DT Palačov
Entry form: below
Deadline for entries: June 23, 2019
Entry fee: EUR 40 for member of KCHLS / EUR 50 for non-members of KCHLS
Judges: Peter Yandó (HU), Martin Incédi (CZ)

Accomodation: Please book individually – there is prebooked some capacity at Chata Svinec – if you write e-mail there, mention the code „retriever – Incedi“.

For more information send e-mail to martin.incedi@gmail.com or PM Martin Incédi at FB.

We’re looking forward to seeing you all! 🙂

Martin & Táňa

———————————————————————–

Přihláška (na konci zaškrtněte, které dny se chcete zúčastnit) / Entry form (check at the end, which days you want to enter)

Class / Třída

Contact email / Kontaktní email

Telephone number / Telefonní číslo

Dog name / Jméno psa

Gender / Pohlaví

Breed / Plemeno

Color / Barva

Birth date / Datum narození (YYYY-MM-DD)

Registration number / Registrační číslo

Chip number / Číslo čipu

Sire / Otec

Dam / Matka

Handler / Vůdce

Owner / Majitel

Breeder / Chovatel

I enter my dog for following days / Přihlašuji svého psa na následující dny
 Saturday / Sobota Sunday / Neděle


Check whole form before submit! / Zkontrolujte si formulář před odesláním!