Zákon o myslivosti a předpisy vydané na jeho realizování ukládají uživatelům myslivecké honitby používat při výkonu myslivosti lovecky upotřebitelné psy. Zkouškami lovecké upotřebitelnosti se prokazuje způsobilost loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí vyhledat, dohledat a přinést usmrcenou či postřelenou nebo jiným způsobem zraněnou drobnou zvěř (úplná lovecká upotřebitelnost pro drobnou zvěř), nebo vyhledat a dosledovat usmrcenou či postřelenou nebo jiným způsobem zraněnou spárkatou zvěř (úplná lovecká upotřebitelnost pro zvěř spárkatou. Pro zjišťování upotřebitelnosti psů loveckých plemen slouží všechny zkoušky, na kterých jsou zkoušeny disciplíny potřebné pro loveckou upotřebitelnost. Nejvyšším druhem zkoušek psů jsou všestranné zkoušky, na kterých se prokazuje mnohostranná použitelnost psa pro loveckou praxi. Nejvyšší stupeň výcviku všech psů se zjišťuje na vrcholných zkouškách, soutěžích a memoriálech.

Lovecké zkoušky organizují jak OMSy (okresný myslivecké sdružení), tak chovatelské kluby.

V dnešní době lovecké zkoušky neslouží pouze k lovecké upotřebitelnosti, protože retrieveři jsou dnes především populární mazlíčci v rodinách a u ne-myslivců. Mnozí majitelé jim však rádi dopřávají možnost pracovat se zvěří, tedy k tomu, k čemu byly tyto plemena vyšlechtěny.