(English version below)
(Deutsche Version siehe unten)
Milí přátelé,

rok se s rokem sešel a je tu zase naše speciální akce – týmové WT. Chceme vám dát šanci vyzkoušet si týmové WT, ale zároven zachovat akci co nejjednodušší. Budou se tedy konat 4 třídy jako na normálních WT – E/L v sobotu a M/S v neděli. Týmy budou sestávat ze 2 psů v každé třídě.
 
Uzávěrka přihlášek: 27. srpna 2017
Max. týmů: 10 v každé třídě (tj. 20 psů)
Startovné: 30 EUR (800,- Kč) / pes
Rozhodčí: Miso Sipola (FIN), Martin Incédi (CZ)

Místo registrace + vyhlášení výsledků: Chata Svinec – www.chatasvinec.cz – GPS 49°34’12.6″N 17°59’30.7″E

Ubytování: Chata Svinec nebo Hotel Zámeček (5km od Chaty Svinec)

Pokud se chcete na cokoliv zeptat, pošlete e-mail na portal@working-retriever.cz.

Těšíme se na super strávený prodloužený víkend! 🙂

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1893552920919314/


Dear friends,

after a year our special event – team WT – is here again. We try to give you an idea about team WT, but still want to keep it simple. So this WT will be organized in 4 classes as normal WT – E/L on Saturday and M/S on Sunday. Teams will consist of 2 dogs within each class.
 
Deadline for entries: August 27, 2017
Max. teams: 10 in each class (ie 20 dogs)
Entry fee: 30 EUR / dog
Judges: Miso Sipola (FIN), Martin Incédi (CZ)

Registration place + prize giving: Chata Svinec – www.chatasvinec.cz – GPS 49°34’12.6″N 17°59’30.7″E

Accomodation: Chata Svinec or Hotel Zámeček (5km from Chata Svinec)

For more information send e-mail to portal@working-retriever.cz.

We’re looking forward to enjoy a great long weekend together 🙂

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1893552920919314/


Liebe Freunde,

nach einem Jahr ist unser besonderes Event – Team WT – wieder da. Wir versuchen Euch eine Vorstellung über den Ablauf eines Team WT zu geben, aber trotzdem wollen wir es einfach halten. So wird dieser WT in 4 Klassen ablaufen. Als normaler WT – E / L am Samstag und M / S am Sonntag. Teams werden aus 2 Hunden in jeder Klasse bestehen.

Anmeldeschluss: August 27, 2017
Max. teams: 10 in jeder Klasse (dh 20 Hunde)
Eintrittspreis: 30 EUR / Hunde
Richter: Miso Sipola (FIN), Martin Incédi (CZ)

WT Anmeldung + Siegerehrung: Chata Svinec – www.chatasvinec.cz – GPS 49°34’12.6″N 17°59’30.7″E

Unterkunft: Chata Svinec oder Hotel Zámeček (5km zum Chata Svinec)

Für weitere Informationen sendet einfach eine E-Mail an portal@working-retriever.cz.

Wir freuen uns auf ein schönes Wochenende 🙂

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1893552920919314/


Team name / Jméno týmu

Class / Třída

Contact email / Kontaktní email

Telephone number / Telefonní číslo


Dog A / Pes A

Dog name / Jméno psa

Gender / Pohlaví

Breed / Plemeno

Color / Barva

Birth date / Datum narození (YYYY-MM-DD)

Registration number / Registrační číslo

Chip number / Číslo čipu

Sire / Otec

Dam / Matka

Handler / Vůdce

Owner / Majitel

Breeder / Chovatel


Dog B / Pes B
Dog name / Jméno psa

Gender / Pohlaví

Breed / Plemeno

Birth date / Datum narození (YYYY-MM-DD)

Color / Barva

Registration number / Registrační číslo

Chip number / Číslo čipu

Sire / Otec

Dam / Matka

Handler / Vůdce

Owner / Majitel

Breeder / Chovatel


Check whole form before submit! / Zkontrolujte si formulář před odesláním!