(English version below)

Dovolte, abychom Vám předatavili trochu blíže naše dva rozhodčí, kteří budou posuzovat Team Working Testy v Palačově 3. – 4. 9. 2016 

Ronnie_Team_WT_finalRonnie Farrelly (IR)

Zabývám se tréninkem a soutěžením s retrievery na field trialech již od roku 1987. Od té doby jsem vycvičil 4 Field Trial šampióny a vyhrál jsem trialy se 4 dalšími psy. Reprezentoval jsem Irsko na mezinárodních working testech v Irsku a dalších částech UK více než 40x se 7 různými psy. Několikrát jsem získal cenu pro nejlepšího psa. Vybírám irský národní tým pro Anglesey Show & Fair ve Walesu a jsem jeho kapitánem posledních 21 let a několikrát jsme tuto soutěž vyhráli. Během letních měsíců dělám předváděcí akce na festivalech s labradory z mé chovatelské stanice Tealwood.

Již 23 let jsem rozhodčím A panelu, posuzoval jsem 4x irský šampionát a také belgický šampionát retrieverů. Posuzoval jsem také field trialy a working testy v Maďarsku, Itálii, Francii, Švýcarsku, Rakousku, Holandsku, Německu, Švédsku, České republice a Dánsku. Třikrát jsem posuzoval IWT. Během letních měsíců trénuji v různých částech Evropy a ohromně si to užívám.

Tréninků u mě doma se účastní kromě labradorů řada dalších plemen, se kterými velmi rád pracuji – flati, chesapeaci, goldeni a další. Sám jsem si před dvěma roky koupil štěně flatcoated retrievera v Itálii a letos s ním chci startovat na WT a později v sezóně i na FT.

Během lovecké sezóny, pokud nesoutěžím na trialu, se účastním se svými psy dvakrát týdně honů v našem místním sdružení „Irish Duck Shooting“ Castledillon.

 

11350894_970523539659811_4404079279580881393_nMartin Incédi (CZ)

Má vášeň pro retrievery začala hned s mým prvním výstavním labradorem, kterého jsem si koupil jen jako domácího mazlíčka v roce 2004, ale velice brzy jsme začali s dummy tréninkem, WT, loveckými zkouškami a hony. Na podzim 2006 jsem poprvé viděl labradory z pracovních linií. Byla to láska na první pohled, která úplně změnila můj život. V červnu 2007 vstoupil do mého života první pracovní labrador – Int. FTCH Blackthorn Biham (Viky). Společně jsme vyhráli spoustu WT v ČR i v zahraničí a Viky získal ocenění téměř na každé soutěži, které jsme se účastnili. Od roku 2010 jsme začali startovat také na FT a v roce 2012 Viky získal titul mezinárodního šampiona práce. Reprezentovali jsme ČR 4x na IWT a 2x na ICC, kde jsme dosáhli svého největšího úspěchu, když jsme vyhráli ICC v roce 2014 ve Francii. Od roku 2013 chováme labradory v naší CHS Dark Lavondyss a jsem velmi pyšný, že se mi v loňské sezóně podařilo projít první Open FT se známkou velmi dobrý s mým slibným mladým psem Arapaho Shelf Lavondyss. V letošním roce jsme také reprezentovali ČR na IWT v Belgii. Společně s mou manželkou Táňou jsme vycvičili další 3 open psy. S našimi psy nás baví nejen soutěžit, ale v zimě se také účastníme řady honů.

Většinu svého „psího života“ jsem zasvětil spolku Retriever Sport CZ, kde jsem 7 let do dubna 2016 jako hlavní trenér pomáhal vytvořit úspěšnou a známou organizaci s cílem pořádat WT a tréninky se zkušenými trenéry, které vedou ke zlepšení práce retrieverů v ČR. Mnoho let trénuji retrievery jak u nás doma, tak po celé ČR a v zahraničí.

Těším se na příjemný víkend u nás v Palačově a přeji všem hodně hodně zábavy a štěstí!

www.lavondyss-labradors.cz

Uzávěrka přihlášek je 28. 8. Přihlásit se můžete ZDE

________________________________________________________________________________

Let me introduce our judges for Team Working Test in Palačov 3. – 4. 9. 

Ronnie_Team_WT_finalRonnie Farrelly (IR)

I have been involved with training and competing gundogs in field trials since 1987. Since then I have made up 4 field trial champions and won trials with 4 other dogs. I have represented Ireland in International working tests over 40 times in Ireland and parts of the UK with seven different dogs, having won top retriever on several occasions. I have selected and captained the Irish International Retriever Team for Anglesey Show & Fair in Wales for the past 21 years which we have won a number of times. During the summer months I do gundog demonstrations at the National Country Fairs, North and South of Ireland with my Labradors from my Tealwood Kennels.

I am an “A” panel judge for 23 years having judged the Irish Retriever Championship on 4 occasions and the Belgian Retriever Championship also. I have also judged Field Trials and working tests in Hungary, Italy, France, Switzerland, Austria, Holland, Germany, Sweden, Czech Republic and Denmark. I have judged the IWT on 3 occasions. During the summer months I run training seminars in different parts of Europe, in which I enjoy tremendously.

In the shooting season I pick up with my dogs two days a week in my local shoot “Irish Duck Shooting” Castledillon unless I am trialing.

11350894_970523539659811_4404079279580881393_nMartin Incédi (CZ)

My passion for retrievers started already with my first show labrador, whom I bought as a pet in 2004, but very soon we started with dummy trainings, working tests, cold game tests and hunting days. In 2006 I saw labradors from working lines for the first time. That was love at first sight, which completely changed my life. In June 2007 I bought first working labrador – my once in a lifetime dog Int. FTCH Blackthorn Biham (Viky). Together we won many WT in Czech Republic and abroad and Viky won an award in almost every competition we entered. In 2010 we started at our first FT and in 2012 I made Viky up to Int. FTCH. We represented Czech Republic 4 times at International Working Test and 2 times at Individual Challenge Cup, where we achieved our greatest success by winning ICC 2014 in France. Since 2013 we breed labradors under Dark Lavondyss affix and I’m very proud that last season I passed first Open trial with my young and very promising dog Arapaho Shelf Lavondyss with very good qualification. We also represented Czech Republic at IWT 2016 in Belgium. Together with my wife we trained another 3 dogs up to open level and we enjoy a lot not only to compete with them, but also do a lot of picking up in the winter.

I dedicated most of my “dog life” to Retriever Sport CZ, where I served as a chief trainer for 7 years until April 2016 helping to create successful and well known club organizing WT, seminars and trainings with experienced trainers to improve retriever work in Czech Republic. For many years I’ve been giving training days at our local grounds, but also around Czech Republic and abroad.

I look forward to spend pleasant weekend in Palačov and wish everyone a lot of fun and good luck!

Martin Incédi

www.lavondyss-labradors.cz

Deadline for entries: August 28. You can enter here.