Základní pojmy:

Barva – je stopa poraněné spárkaté či černé zvěře. Tato disciplína se prozkušuje na lesních zkouškách a na barvářských zkouškách. Na zem je kapána vepřová krev či krev spárkaté.

Blind – blindem je označován aport, který pes neviděl dopadnout. Pouze vůdce zná přibližné místo dopadu, do kterého psa vyšle. Správným tréninkem psi vůdcům důvěřují natolik, že jsou schopni běžet rovně i 200 metrů i přes terénní překážky nebo se nechají ochotně navádět do správného směru. V místě dopadu pak psi dohledají poraněný nebo mrtvý kus.

Blind s výstřelem – je to aport položený tak, aby ho pes neviděl. Jen vůdce ví vzdálenost a přibližné místo, kam má psa vyslat. Poblíž položeného aportu stojí pomocník, který vystřelí jeho směrem. Cílem tohoto výstřelu je upozornit psa na místo, kde by měl aport být.

Dohledávka – pes by měl umět prohledat psovodem určený prostor, kde by se mohl nacházet libovolný počet aportů, které viděl padnout před delší dobou nebo neviděl dopadnout vůbec. Retriever většinou dohledává ve zvětšujících se kruzích – pomocí nosu prohledává určené místo a postupně obvod kruhu zvětšuje. Zkušený pes již umí pracovat s větrem či stopou postřelené zvěře. Při nalezení aportu se pes musí okamžitě vrátit k vůdci. Dohledávání s aportem v mordě a zaměňování aportů je nežádoucí.

Dopředu/back – povel pro vyslání psa dopředu, pes by měl běžet rovně (rovnou linii) ve směru, kterým mu ukáže vůdce. Neměl by zastavovat, odklánět se od směru. Zastavení psa je žádoucí až na povel vůdce, kdy psa zastavíme a pošleme do jiného směru, případně mu dáme povel k hledání.

Double marking – pes s psovodem vidí let a dopad prvního aportu, při druhém výstřelu se spolu otočí ve směru zvuku, kde oba vidí dopad druhého aportu. Oba dva markingy můžou být různě vzdáleny od stanoviště a mohou být od sebe v jakémkoliv úhlu.

Drive/leč – je situace se kterou se setkáte jak v praxi, v bažantnicích, honech tak i na FT, DT a WT. Jde o situaci, kdy pes musí i několik desítek minut sedět v klidu neupoután u vůdce nebo na místě odložení během střelby. Mnohdy padají kusy padlé zvěře kolem něj, živí ptáci/zajíci probíhají ven z leče nebo pes nevidí nic a slyší jen střelbu.

Dummy – je plátěný pešek naplněný speciálním plastovým granulátem, díky kterému plave. Trénink s dummy je skvělý způsob jak psa naučit všemu potřebnému než jej vezmete do praxe na zvěř. Díky snadné manipulace a uskladnění Vám odpadne starost kde sehnat a jak uchovávat větší množství zvěře pro výcvik.

Eye-wipe – s touto penalizací se setkáváme na Field Trialu a Dummy trialu. Pes nedohledal a nepřinesl zvěř, jejíž ulovení neviděl. Tuto zvěř však následně dohledal další pes, nebo ji nalezl rozhodčí.

(Poznámka: „Eye-wipe“ lze přeložit asi jako „vytření zraku“ prvnímu psu psem druhým – „kontrolním“. „Kontrolních psů“ může být i více. Pokud potom poslední „kontrolní pes“ nebo rozhodčí zvěř naleznou, jsou penalizováni všichni předcházející psi. Pokud není zvěř nalezena, není penalizován žádný pes.)

First dog down – s touto penalizací se setkáváme na Field trialu. Velice nepravděpodobné je setkat se s touto situací na Dummy Trialu. Pes nedohledal a nepřinesl zvěř, která byla střelena, pes ji viděl padat a byl pro ni okamžitě vyslán. Následně zvěř nedohledali ani další psi ani rozhodčí. Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, první pes vypadává.

Handling – je anglický výraz pro navádění psa k aportu. Je vrcholem výcviku retrievera. Je to dovednost, která z retrieverů dělá neocenitelné pomocníky při lovu. Handling je potřebný k tomu, abychom psa co nejrychleji a nejefektivnější cestou dostali k místu dopadu zvěře, či aportu. Jde zde především o kontakt s vůdcem a důvěru. Na vyšších loveckých zkouškách se handlingem označuje navádění psa na dva kusy zvěře na louce či poli (vzdálené od sebe cca 60kroků v úhlu 90°).

Klidy – retriever byl původně vyšlechtěn pro práci po výstřelu. Musí tedy být klidný před živou zvěří, kterou nesmí štvát a střelenou zvěř smí přinést až na povel vůdce. S touto schopností se však psi nerodí a musí se proto od raného věku učit.

Kňučení, štěkání – retrieveři jsou oceňováni pro jejich vyrovnanou povahu a kňučení nebo dokonce štěkání je vylučující chybou. Tato vlastnost bývá v chovu proto eliminována.

Linie– rovný směr psa po vyslání na povel vůdce.

Markanta – je dominantní bod na obzoru či v krajině, který psovi i vůdci pomáhá při určení orientace v terénu. Může to být strom či keř v poli, sloup, padlý strom, bílý praporek apod.

Marking – markingem se označují aporty, které pes viděl padnout a je pro ně ihned nebo i po určité chvíli vyslán.

Memory– Cílem tohoto cviku je, aby si pes zapamatoval jedno nebo více míst dopadu a po vyslání vůdcem běžel do prostoru, kde viděl aport dopadnout, případně již v tom samém místě předtím byl.

Moxon vodítko – je vodítko se smyčkou, takže slouží zároveň i jako obojek. Tato praktická pomůcka neodmyslitelně patří k výcviku retrieverů. Retriever se může v praxi dostat do velmi těžko prostupného terénu, ve kterém by se klasický obojek mohl zaseknout v porostu a znemožnit tak psovi jeho práci. Po sundání moxon vodítka tedy pes pracuje na volno bez jakéhokoliv obojku.

Práce u nohy – pes by měl následovat vůdce vedle jeho levé nohy, být klidný, na vodítku netahat, nepředbíhat, při zastavení vůdce se také zastavit, případně posadit a čekat na povel.

Runner/křídlovaný pták – je pták (kachna, bažant, orebice, holub atd.), který nebyl střelou usmrcen, ale jen postřelen, proto má v praxi i na trialu přednost v přinesení před zvěří zhaslou.

Stop whistle/stopka – valná většina vůdců používá na zastavení psa ve větší či menší vzdálenosti jeden ostrý hvizd píšťalkou. Pes by měl na tento povel zanechat jakékoliv činnosti (např. běh, dohledávka) a otočit se čelem k vůdci a čekat na další povel.

Teplá a studená zvěř – teplá zvěř je označení zvěře střelené v průběhu honu či zkoušky (Field trialu). S tzv. studenou zvěří se pracuje na loveckých zkouškách (typu ZV, PZ, SZVP…). Jde o zvěř, která nebyla usmrcena v průběhu zkoušky a je již tedy vychladlá.

Vlečka – je stopa křídlovaného kusu nebo postřeleného zajíce, na kterou se pes na zkouškách nasazuje z vodítka od nástřelu nebo je vyslán z určité vzdálenosti. V praxi se většinou k nástřelu nedostanete. Pes si v praxi nástřel dohledá sám a stopu/vlečku vypracuje až ke kusu, který chytí a donese vůdci.

Walk-up (ploužená leč) – vůdce se psem klidně jdoucím vedle jeho nohy se pohybuje terénem. U této disciplíny důležité pro praxi je podstatná práce u nohy a klidy. Pes se musí při zastavení psovoda nejlépe bez povelu zastavit (případně se může i posadit) a vyčkávat na další povely, reagovat na změny rychlosti chůze psovoda a celé skupiny (řady) a hbitě reagovat na změny směrů otáčení.