Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů – KVZPR CACT

 

KVZPR je zkouška, kde retriever musí prokázat všestrannou použitelnost v lovecké praxi. Na této soutěži prokazují retrieveři všestrannou schopnost pro vyhledávání, dohledání usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné jak drobné tak i spárkaté zvěře. KVZPR jsou zkoušky dvoudenní. Psi, kteří úspěšně absolvují KVZPR, mají právo na záznam v plemenné knize a v průkazu původu jako „U“. Dále se mohou kvalifikovat na MSR (Mezinárodní soutěž retrieverů).

Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů – KVZPR CACT

    Nejnižší známky Koeficie Maximál   Počet
      pro cenu    
  Předmět I. II. III. nt ní počet Známka bodů
      bodů    
1. Nos 3 2 1 8 32    
2. Chování po výstřelu 3 2 1 2 8    
Celkem         40    
Práce v lese              
1. Práce před barvou              
a) Šoulačka 3 2 1 6 24    
b) Následování volně 3 2 1 4 16    
c) Následování na řemeni 3 2 1 2 8    
2. Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře              
  a) vodič 3 2 1 10 40 + 5    
  b) oznamovač 3 2 1 15 60    
  c) hlasič 3 2 1 15 60    
3. Přinášení vlečené srstnaté 3 2 1 5 20    
4. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2ks) 3 2 1 5 20    
       
5. Odložení 3 2 1 2 8    
6. Chování na stanovišti v lese 3 2 1 2 8    
7. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 6 24    
8. Radost z práce 3 2 1 4 16    
Celkem les         180    
Práce ve vodě              
1. Navádění na 2 kachny na hluboké vodě 3 2 1 5 20    
2. Dohledávka kachny pohozené v rákosí 3 2 1 5 20    
3. Vodění psa – volné 3 2 1 4 16    
  Vodění psa – na řemeni 2 8    
           
4. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 6 24    
5. Radost z práce 3 2 1 4 16    
Celkem voda         96    
Práce v poli              
1. Navádění na 2 ks pernaté 3 2 1 5 20    
  1. kus    
  2. kus 3 2 1 5 20    
2. Vyhledávání 3 2 1 5 20    
3. Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté 3 2 1 5 20    
rstnaté zvěře              
4. Přinášení vlečené pernaté 3 2 1 5 20    
5. Aport v terénu 3 2 1 4 16    
6. Poslušnost a ovladatelnost 3 2 1 6 24    
7. Radost z práce 3 2 1 4 16    
Celkem pole         156    
Přinášení              
1. pernaté 3 2 1 6 24    
2. kachny 3 2 1 6 24    
3. srstnaté 3 2 1 6 24    
Celkem přinášení         72    
Nejnižší počet bodů pro cenu 396 317 264   544    

 Cena a celkový počet získaných bodů